Polski konsulat w Londynie blokuje wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla stalinowskiej sędzi Heleny Wolińskiej. Wojskowy sąd okręgowy w Warszawie kolejny raz odroczył posiedzenie, ponieważ nie otrzymał z konsulatu potwierdzenia, że Wolińska została powiadomiona o terminie rozprawy.

Do wydania nakazu aresztowania niezbędna jest jakakolwiek informacja z Londynu, nawet taka, że Helena Wolińska nie chce odebrać zawiadomienia. Polski konsulat jednak kompletnie zignorował sąd i sędzia Leszek Hołubowicz nie wie nawet, czy konsulat w ogóle w sprawie cokolwiek zrobił. Sędzia jeszcze przed rozprawą próbował bezskutecznie dodzwonić się do konsulatu i do ambasady w Londynie. Następna próba wydania nakazu aresztowania dla sędzi Wolińskiej 3 lipca.

Polska już próbowała doprowadzić do ekstradycji Wolińskiej, która odpowiada m. in. za bezprawne aresztowanie legendarnego generała AK - Augusta Fieldorfa Nila. Po 7 latach starań Wielka Brytania odmówiła ekstradycji. A Europejski Nakaz Aresztowania jest ostatnią szansą na postawienie stalinowskiej sędzi przed wymiarem sprawiedliwości.