Komisja Europejska zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o wydanie nakazu wstrzymania budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Takie stanowisko zajęli właśnie szefowie gabinetów unijnych komisarzy - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon.

Oficjalnie decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału podejmą we środę unijni komisarze. Będzie to już tylko formalność.

Jak się dowiedziała korespondentka RMF FM, wniosek do Trybunału zostanie wysłany we czwartek. Nawet w ciągu kilku dni Trybunał może wydać nakaz wstrzymania budowy obwodnicy. Nieco dłużej będzie się toczył sam proces. Bruksela zajęła takie stanowisko, ponieważ odpowiedź polskich władz na ostatnie ultimatum uznała za niezadowalającą.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.