Wznowione zostały połączenia kolejowe między Rosją a Czeczenią. Pierwszy od dwóch lat, liczący dziesięć wagonów skład wyruszył z Moskwy do Gudermesu - drugiego co do wielkości miasta w tej republice.

Podróż na Kaukaz potrwa sześć dni. Pociągiem tym podróżują milicjanci, a na każdym przystanku skład jest sprawdzany przez specjalne ekipy z psami. Uruchomienie połączeń kolejowych nastąpiło w dzień po tym, jak ONZ-owska komisja praw człowieka potępiła Rosję za stosowanie nieproporcjonalnych sił wojskowych do walki z czeczeńskimi partyzantami. Władze w Moskwie odrzuciły krytykę, twierdząc, że komisja nie orientuje się w prawdziwej sytuacji w republice. Rosjanie utrzymują, że opanowali większość terytorium Czeczenii, ale co kilka dni partyzanci dokonują zamachów lub przeprowadzają ataki na posterunki wojskowe.

00:20