Parlament Europejski większością głosów przyjął nowe unijne przepisy antyterrorystyczne zakładające przechowywanie danych telekomunikacyjnych od sześciu miesięcy do roku.

Zgodnie z nowym prawem operatorzy sieci telekomunikacyjnych mają przechowywać podstawowe informacje o rozmowach telefonicznych - godzinach i datach oraz o połączeniach internetowych, ale nie o treści rozmów czy e-maili. Te dane będą mogły być wykorzystywane w postępowaniach prokuratorskich lub przez sądy.