"Celem ekonomii i polityki jest to, by służyć ludzkości, poczynając od najbiedniejszych i najsłabszych, wszędzie gdzie są, także nawet w łonie matki" - stwierdził papież Franciszek w specjalnym przesłaniu do uczestników rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu G8. Podkreślił, że gdy nie przestrzega się tej zasady, cała działalność ekonomiczna jest bez znaczenia.

W liście adresowanym do premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona - gospodarza rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu w Lough Erne, papież położył nacisk na to, że cała działalność polityczna i gospodarcza musi mieć odniesienie do człowieka, a zarazem gwarantować solidarność, szczególnie z najbiedniejszymi. Człowiek nie jest dodatkowym czynnikiem ekonomicznym lub rozporządzalnym dobrem, lecz, że ma naturę i godność, które nie mogą być zredukowane do zwykłej ekonomicznej kalkulacji - stwierdził.

Przypomniał też, że troska o podstawowy dobrobyt materialny i duchowy każdego człowieka jest "punktem wyjścia dla wszelkich politycznych i gospodarczych rozwiązań". Celem ekonomii i polityki jest to, by służyć ludzkości, poczynając od najbiedniejszych i najsłabszych, wszędzie gdzie są, także nawet w łonie matki - zaznaczył. Dodał, że każda idea gospodarcza i polityczna musi mieć za cel zapewnienie każdemu człowiekowi życia w godności i wolności, możliwości utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci oraz rozwoju.