Czy ustępujący prezydent Rosji Władimir Putin został legalnie wygrany na przewodniczącego partii Jedna Rosja? Wybór ten zakwestionowały Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) i liberalny Sojusz Sił Prawicy (SPS).

Zdaniem KPRF, wybierając Putina na swojego szefa, Jedna Rosja naruszyła ustawę o partiach politycznych. Według ugrupowania Giennadija Ziuganowa, niezgodne z prawem było również powierzenie tej funkcji Władimirowi Władimirowiczowi w jawnym głosowaniu. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zwróciła się już do Federalnej Służby Rejestracyjnej o udostępnienie kopii poprawek, jakie do partyjnego statutu wniosła Jedna Rosja. Znowelizowany statut umożliwił Putinowi oficjalne przejęcie przywództwa w tej prokremlowskiej formacji.

W opinii Sojuszu Sił Prawicy zarejestrowanie w nadzwyczajnym trybie zmian w statucie Jednej Rosji to jawne nadużycie władzy przez przedstawicieli tej partii. Gdy trzeba rejestrować partię byłego premiera Kasjanowi, Federalna Służba Rejestracyjna kieruje zapytania do wszystkich regionów i służb, poszukując „martwych dusz”. Natomiast w przypadku partii Putina bezczelnie i otwarcie rejestruje zmiany bez żadnej kontroli - stwierdził Wadim Prochorow, rzecznik partii Biełycha.

Władimir Putin 7 maja ustąpi z urzędu prezydenta i następnego dnia stanie na czele rządu. W ostatni wtorek został wybrany na przewodniczącego Jednej Rosji. Prokremlowskie ugrupowanie powstało w 2001 r. W ubiegłym roku prezydent poprowadził partię do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Jedna Rosja zdobyła w nich ponad 64 proc. głosów.