Unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding chce zaproponować zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Ich następstwem ma być obniżenie opłat za połączenia międzynarodowe z telefonów komórkowych.

O inicjatywie pani komisarz pisze „Financial Times”. Gazeta zaznacza, że pomysł musi zyskać jeszcze poparcie pozostałych unijnych komisarzy, a także Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Komisarze mogą jednak nie poprzeć projektu zmian, ponieważ wielu z nich uważa, że to nie przepisy lecz zasady konkurencji powinny zmusić operatorów do obniżenia opłat za roaming. Propozycja spotka się też zapewne z dużym sprzeciwem ze strony operatorów.

Jeżeli projekt udałoby się wprowadzić w życie, przypuszcza się, że opłaty za międzynarodowe połączenia mogłyby zostać obniżone nawet o 40 proc.