Mer Helsinek Jan Vapaavuori zaoferował milion euro dla osoby, która wymyśli rozwiązanie zastąpienia węgla dla celów grzewczych w stolicy Finlandii. Od 2029 r. w tym kraju zakazane będzie użycie węgla w energetyce.

Milion euro ma być nagrodą w międzynarodowym konkursie "Helsinki challenge" związanym z zapobieganiem zmianom klimatycznym. Konkurs rozpocznie się na jesieni.

Stolica Finlandii, która do produkcji energii cieplnej w dużym stopniu wykorzystuje węgiel, musi znaleźć rozwiązanie, czym zastąpić ten surowiec w najbliższych latach. Zgodnie z uchwalonym na początku tego roku przez parlament prawem od maja 2029 r. w Finlandii zakazane będzie użycie węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej.

Jan Vapaavuori doprecyzował na Twitterze, że zastępujące węgiel rozwiązanie przy ogrzewaniu Helsinek powinno być możliwie zrównoważone i zakładać niewielkie wykorzystanie biomasy.

Mer, zapytany przez fińskie radio Yle, czy kwota miliona euro dla zwycięzcy konkursu jest poważną obietnicą, odparł, że "jest bardzo poważny". Na wycofanie się z węgla jest tylko 10 lat i jest to szczególnie duże wyzwanie dla miasta wielkości Helsinek - przyznał. Oszacował przy tym, że konkursowy projekt, dla stolicy zamieszkałej przez ok. 640 tys. mieszkańców, może być "warty dziesiątki, jeśli nie setki milionów euro". Zwycięzcę konkursu ma wybrać międzynarodowe jury złożone z ekspertów.

Obecnie w Helsinkach udział węgla w produkcji energii cieplnej przekracza 50 proc. (w jednej trzeciej wykorzystywany jest gaz ziemny; istotny udział mają też pompy cieplne oraz olej opałowy). Użycie węgla w energetyce generuje też największą część (ok. 45 proc.) zanieczyszczeń powietrza w całej metropolii Helsinek, w której mieszka ponad 1,1 mln osób (łącznie z sąsiadującymi miastami Espoo oraz Vantaa).

W skali całego kraju energetyka węglowa ma ok. 10 proc. udział w produkcji energii. Użycie węgla do wytworzenia energii elektrycznej waha się od ok. 10 do ok. 20 proc., zaś w ciepłownictwie jest na poziomie ok. 25 proc. Węgiel jest do kraju importowany głównie z Rosji.

Największymi źródłami energii dla Finlandii są paliwa pochodzenia drzewnego (ok. 27 proc.), ropa naftowa (23 proc.) oraz energia atomowa (17 proc.). Energia generowana jest także w elektrowniach wodnych oraz wiatrowych. Wykorzystuje się również gaz ziemny i torf.