Ponad 45 milionów ludzi na całym świecie jest obecnie uchodźcami poza granicami swoich państw ojczystych lub na ich terenie, co jest najwyższą taką liczbą od początku lat 90. - ogłosił w najnowszym raporcie Urząd Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Według informacji pochodzących z biur UNHCR w 120 krajach, w pierwszej połowie tego roku swoje stałe miejsca zamieszkania musiało opuścić 5,9 mln ludzi, podczas gdy przez cały rok 2012 było to 7,6 mln.

Przyczyną są przede wszystkim konflikty zbrojne w Syrii, Afganistanie i Somalii, a także w Sudanie i Demokratycznej Republice Konga.

Prezentując raport w swojej siedzibie w Genewie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Antonio Guterres zaznaczył, że organizacje humanitarne świadczą ratującą życie pomoc, ale nie są w stanie zapobiec wojnom ani ich zakończyć.

Wymaga to wysiłków politycznych i woli politycznej i dlatego trzeba podejmować na arenie międzynarodowej znacznie większe wysiłki w tym kierunku - powiedział.