Szczyt trwał długo, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu. Nikt nie może wrócić z poczuciem wyizolowania w UE – uważa kanclerz Niemiec Angela Merkel. Przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie mandatu na przyjęcie nowego unijnego traktatu.

Merkel podkreśliła, że bardzo cieszy się, iż udało się osiągnąć porozumienie z Polską w sprawie systemu głosowania w Radzie UE. Ten kompromis to bardzo dobra rzecz dla całej Europy i dla Polski. Cieszę się, że się udało zrealizować, choć nie było łatwo - powiedział Merkel.

Nicejski system głosowania będzie obowiązywał do 2014 roku, potem zostanie wprowadzona zasada "podwójnej większości" i "system zabezpieczający" wpływ mniejszych krajów na decyzje UE. Takim kompromisem zakończył się szczyt w Brukseli. czytaj więcej

Przywódcy państw UE uzgodnili, że do 2014 roku będą obowiązywały dotychczasowe, korzystne dla Polski zasady głosowania w Radzie UE jakie przewiduje Traktat z Nieci.

Wolałabym, by (nowe zasady głosowania większością głosu) zaczęły obowiązywać już w roku 2009, ale się nie udało. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze deklaracje (z Polski), udało się zawrzeć taki kompromis, by każdy mógł wrócić do kraju bez poczucia wyizolowania - dodała niemiecka kanclerz. Jej zdaniem są szanse, by nowy traktat wszedł w życie już w 2009 roku.