To następna rewolucja papieża Franciszka - tak komentatorzy oceniają jego decyzję, by otworzyć synod biskupów na cały Lud Boży. Watykan ogłosił harmonogram prac następnego synodu zwyczajnego, całkowicie odmienny od poprzednich.

Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja - to temat XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Przedstawiony plan obejmuje trzy fazy między październikiem tego roku a październikiem 2023: lokalną, czyli diecezjalną, kontynentalną i końcową Kościoła powszechnego w Watykanie.

Papież postanowił, że synod nie będzie jednym wydarzeniem, ale procesem obejmującym Lud Boży, kolegium biskupów i Biskupa Rzymu, "każdego według swej funkcji" - zaznaczono.

Położono nacisk na to, że podział procesu synodalnego na różne fazy sprawi, że możliwe będzie "realne wysłuchanie Ludu Bożego i zagwarantowanie udziału wszystkich".

Jak zaznaczył Watykan, "pełnia procesu synodalnego może naprawdę istnieć tylko wtedy, jeśli zaangażowane są lokalne Kościoły". To będzie pierwszy "zdecentralizowany synod" - zauważają watykaniści.