Papież Franciszek zrobił kolejny krok w staraniach o przejrzystość watykańskich finansów. W wydanym właśnie rozporządzeniu zalecił pracownikom urzędów Watykanu złożenie deklaracji, że nie byli karani lub objęci śledztwem ws. zarzutów m.in. terroryzmu, wykorzystywania nieletnich, korupcji i prania brudnych pieniędzy. Zabronił także przyjmowania prezentów o wartości powyżej 40 euro.

Watykan opublikował dzisiaj list apostolski Franciszka w formie motu proprio, a więc o charakterze dekretu, w sprawie "przejrzystości w zarządzaniu finansami publicznymi".

W dokumencie papież przywołał słowa z Ewangelii według św. Łukasza: "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie".

Na mocy papieskiego rozporządzenia pracownicy wszystkich szczebli kierowniczych Stolicy Apostolskiej oraz pełniący funkcje administracyjne, prawne i kontrolne muszą podpisać deklarację stwierdzającą, że nie mają prawomocnych wyroków ani nie są sądzeni czy objęci śledztwem ws. korupcji, fałszerstw, terroryzmu, prania pieniędzy, wykorzystywania nieletnich czy oszustw podatkowych.

Ponadto muszą zadeklarować, że nie mają oszczędności ani inwestycji w rajach podatkowych i w krajach, w odniesieniu do których ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oceniane jest jako wysokie, a także, że nie posiadają udziałów w firmach działających w sprzeczności z nauką społeczną Kościoła.

W oświadczeniu trzeba również zapewnić, że wszystkie posiadane nieruchomości i inne dobra oraz pobierane wynagrodzenie pochodzą z legalnych źródeł.

Ponadto wszystkich pracowników Watykanu objął zakaz przyjmowania prezentów o wartości większej niż 40 euro.

Nowe rozporządzenie Franciszka jest kolejnym krokiem w rozpoczętych na początku jego pontyfikatu staraniach o zapewnienie pełnej przejrzystości finansów Watykanu i dostosowanie do międzynarodowych standardów.

W najnowszym dekrecie papież przypomniał, że już w dokumencie z maja 2020 roku uregulowano kwestie dot. przejrzystości i kontroli kontraktów publicznych Watykanu, ale - jak zaznaczył - "korupcja może ujawniać się w różnych formach", nie tylko przy przetargach.

Dlatego - podkreślił Franciszek - konieczne są kroki mające na celu zapobieganie "konfliktom interesów, klientelizmowi i wszelkiej korupcji".

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.