Rozmieszczenie instalacji na Litwie, a nie w Polsce byłoby większym zagrożeniem dla rosyjskiego bezpieczeństwa - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Rosji. Litwa i Polska to dwa kraje geograficznie wystarczająco bliskie, lecz Litwa leży bliżej - dodał Siergiej Kislak.

Kislak przypomniał jednocześnie, że aktualne są rosyjskie propozycje wspólnego użytkowania z Amerykanami dzierżawionego przez Rosjan radaru w Gabali w Azerbejdżanie.

Informacje o tym, że Amerykanie rozważają rozmieszczenie tarczy antyrakietowej na Litwie pojawiła się, gdy negocjacje z Polską nie przynosiły zadowalających Waszyngton rezultatów.