Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko jest gotów na kompromis w sprawie przedterminowych wyborów.

Według doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Witalija Hajduka, Juszczenko nie anuluje swego dekretu o rozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu przedterminowych wyborów na 27 maja. Może go jednak zawiesić i negocjować.

Negocjacje nie dotyczyłyby jednak samych wyborów - te uważa za absolutnie konieczne - ale kwestii ich terminu. Według Hajduka, prezydent gotów jest zaakceptować taki termin głosowania, który dałby wszystkim siłom politycznym na przygotowanie się do wyborów.