W Japonii stracono trzech wielokrotnych zabójców. Informacja podana przez ministerstwo sprawiedliwości wywołała natychmiastowy protest organizacji zajmujących się obroną praw człowieka.

Japonia jest jednym z niewielu państw rozwiniętych, w których utrzymano karę śmierci. Na przełomie lat 80. i 90. wprowadzono wprawdzie moratorium na wykonywanie wyroków śmierci, ale w 1993 roku egzekucje wznowiono. Obecnie w celach śmierci w japońskich więzieniach na wykonanie wyroków czeka 104 skazanych.