Islamskie radykalne ugrupowanie Hamas usunęło ze swego manifestu wzmiankę wzywającą do zniszczenia państwa Izrael. Zdaniem obserwatorów ma to ścisły związek ze zbliżającymi się palestyńskimi wyborami parlamentarnymi.

Hamas chce w ten sposób zdobyć więcej głosów i być może nawet częściową akceptację Zachodu. Ugrupowanie, odpowiedzialne za kampanię samobójczych zamachów przeciwko Izraelczykom, ciągle jednak w swym manifeście wzywa do kontynuowania zbrojnej walki przeciwko państwu żydowskiemu.