Za czterdzieści lat emisja gazów cieplarnianych powinna zmniejszyć się o połowę. Taki plan uzgodnili przywódcy grupy G8 w Japonii. Prezydenci i premierzy najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji ostrzegli, że rosnące ceny ropy naftowej i żywności zagrażają światowej ekonomii.

Optymistycznie patrzymy na długoterminową kondycję naszych gospodarek i przyszły wzrost gospodarczy na świecie. Jednak światowa gospodarka obecnie stoi w obliczu niepewności- napisano w oświadczeniu wydanym w drugim dniu szczytu w kurorcie Toyako. G8 chce, by państwa wydobywające ropę zwiększyły limity wydobycia.

Ósemka (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Rosja) będzie współpracowała na rzecz większej przejrzystości w handlu ropą. Wezwano Chiny, aby pozwoliły ściśle kontrolowanemu juanowi na umocnienie się w celu zmniejszenia nierównowagi finansowej na świecie.