Możemy znaleźć rozwiązania wychodzące naprzeciw niepokojom Polaków bez kwestionowania projektu tekstu Traktatu Reformującego Unię Europejską - zapewnił francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet. Nie podał jednak szczegółów.

Oświadczył, że jest "umiarkowanie optymistyczny" co do szans na sukces zbliżającego się unijnego szczytu w Lizbonie. Polska domaga się głównie tego, by tzw. kompromis z Joaniny umożliwiający opóźnianie niekorzystnych dla naszego kraju unijnych decyzji - stał się wiążący prawnie w ramach nowego europejskiego traktatu.