Stany Zjednoczone wpisały na swą oficjalną listę ugrupowań terrorystycznych Emirat Kaukaski. Dąży on do zniesienia władztwa Rosji nad regionem północnokaukaskim.

Jak zaznaczył Department Stanu, organizacja ta, znana również jako Imarat Kawkaz lub IK, oskarżana jest o liczne ataki, w tym zamach na pociąg ekspresowy z Moskwy do Petersburga w listopadzie 2009 roku i samobójczy zamach bombowy przed czeczeńskim ministerstwem spraw wewnętrznych w maju tego samego roku.