Czarnogóra ma swój pierwszy rząd od chwili proklamowania niepodległości. Na jego czele stanął dotychczasowy minister sprawiedliwości – Żeljko Sturanović z Demokratycznej Partii Socjalistów. Za najważniejszy cel swego rządu premier wskazał przystąpienie do Unii Europejskiej.

Czarnogóra proklamowała niepodległość 3 czerwca, jako ostatnia z republik, które wchodziły w skład federacyjnej Jugosławii. 10 września odbyły się tam pierwsze wybory parlamentarne.