Zwierzę od trzech tygodni jest postrachem belgijskich miejscowości graniczących z Francją. Pantera uciekła z ZOO w Aneville w Lotaryngii i od tego czasu pokonała kilkadziesiąt kilometrów, przekraczając granice francusko-belgijską. Ostatni raz widzieli ją robotnicy pracujący przy budowie domu w Anlier w Belgii.