Benedykt XVI zmienił zasady wyboru papieża, przywracając tradycyjny, obowiązujący wcześniej, wymóg większości 2/3 głosów. Według dotychczas obowiązujących zasad, po 33 głosowaniach bez rezultatu, w następnych papież mógł zostać wybrany zwykłą większością.

Watykan opublikował papieski dokument "motu proprio", który wprowadza zmiany do ogłoszonej w 1996 roku przez Jana Pawła II konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis".

Chodzi o wymagane procedury po śmierci papieża, organizacji jego pogrzebu oraz konklawe i wyboru następcy. Benedykt XVI postanowił, że podczas następnego konklawe papież

musi być wybrany większością co najmniej 2/3 głosów kardynałów i to niezależnie od tego, które to jest głosowanie.

Chodzi o pewność, że kandydat został wybrany znaczną większością głosów i otrzymał poparcie co najmniej 2/3 uczestników konklawe - wyjaśnił rzecznik Watykanu o. Federico Lombardi.