Powstanie nowy raport o tajnych lotach i więzieniach CIA w Europie. Postanowiła tak Komisja do spraw wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Siedemnaście rządów państw członkowskich - w tym polski - oskarżono o tolerowanie niezgodnej z prawem działalności CIA w Europie.

Temat powraca, gdyż europosłowie chcą sprawdzić, co państwa członkowskie zrobiły od czasu przyjęcia przez PE poprzedniego raportu, m.in. w świetle nowych informacji z Wielkiej

Brytanii.

Londyn ujawnił kilka dni temu, że władze USA dwukrotnie skorzystały z terytorium brytyjskiej wyspy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, by przetransportować w tajemnicy dwóch więźniów podejrzewanych przez CIA o terroryzm.

O wszczęcie niezależnego dochodzenia i odpowiedź na stawiane zarzuty w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA wielokrotnie apelowała do Polski także Komisja Europejska. Jak tłumaczył kilka dni temu główny rzecznik KE Johannes Laitenberger, Komisja Europejska wciąż nie dostała odpowiedzi Polski na list z 23 lipca 2007 roku w tej sprawie, a odpowiedź Rumunii uznała za niewystarczającą.

Dlatego Komisja Europejska 29 stycznia ponownie wysłała do obu krajów listy, domagając się odpowiedzi na stawiane w raporcie Rady Europy zarzuty, jakoby na terenie Polski i Rumunii istniały tajne ośrodki CIA.