Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze z egzaminu ósmoklasisty. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. W ciągu trzech dni uczniowie rozwiążą zadania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a od 2022 roku także z przedmiotu kierunkowego: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze z egzaminu ósmoklasisty. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. W ciągu trzech dni uczniowie rozwiążą zadania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a od 2022 roku także z przedmiotu kierunkowego: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.
Uczniowie szkoły podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim podczas sprawdzianu szóstoklasisty (zdjęcie ilustracyjne). /Lech Muszyński /PAP

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zobaczysz TUTAJ <<<

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki zobaczysz TUTAJ <<<

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego zobaczysz TUTAJ <<<

Transkrypcja nagrań (język angielski) dostępna jest TUTAJ <<<

"Mała matura"

Egzamin ósmoklasisty, nazywany przez niektórych "małą maturą", zastąpi dotychczas znany egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Po raz pierwszy uczniowie przystąpią do niego w roku szkolnym 2018/2019.

Jest to egzamin obowiązkowy, natomiast nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. To oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin w formie pisemnej potrwa trzy dni. W tym czasie uczniowie rozwiążą zadania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a od 2022 roku także z przedmiotu kierunkowego: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

Zadania otwarte i zamknięte

Egzamin z języka polskiego będzie trwał 120 minut, z matematyki - 100 minut, a z języka obcego i przedmiotu kierunkowego jedynie 90 minut. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że w arkuszu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, jak i otwarte.

Co ciekawe, podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora i słowników.

Harmonogram pierwszego egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zapowiedzią CKE, zostanie opublikowany 1 września przyszłego roku. Już teraz jednak wiadomo, że będzie odbywał się w kwietniu.

21 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej opublikuje także arkusze egzaminu próbnego z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych.

Egzamin to efekt reformy edukacji

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się reforma edukacji. Zmieniana jest struktura szkół - uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę, zamiast do gimnazjów, poszli do VII klas 8-letnich szkół podstawowych.

Docelowo system edukacji będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną.

Gimnazja są likwidowane.