Czas mocniej złapać się za portfele. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Oznacza to, że po raz kolejny wzrośnie wysokość rat płaconych przez kredytobiorców.

Jeżeli przykładowo ktoś pożyczył z banku 300 tysięcy złotych na 30 lat, to jego rata będzie teraz wyższa o około 50 złotych. W skali roku pożyczkobiorcę będzie to kosztowało 600 złotych.

Do tej pory RPP podnosiła stopy w styczniu 2008 r. oraz cztery razy w 2007 r. – w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie – łącznie o 125 punktów bazowych. Deczja Rady oznacza, że stopa siedmiodniowych interwencji będzie wynosić nie mniej niż 5,50 proc., stopa lombardowa 7 proc., redyskontowa 5,76 proc., zaś depozytowa 4 proc.

Na tym prawdopodobnie się nie skończy. Z powodu wysokiej inflacji stopy procentowe nadal mogą rosnąć.