W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia określającego wykaz lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia. Zmiana ta będzie obowiązywać od 1 września 2021 r.

Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej - propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania).

Lista lektur dla klas I-III szkoły podstawowej

Z listy lektur dla klas I-III szkoły podstawowej usunięto następujące pozycje: 

 • Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz "Zaczarowana zagroda", 
 • Mira Jaworczakowa "Oto jest Kasia", 
 • Leszek Kołakowski " Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?",
 • Marcin Pałasz "Sposób na Elfa".

Zamiast tych lektur najmłodsi uczniowie będą mogli poznać takie utwory jak: 

 • Dorota Gellner "Wścibscy",
 • Julita Grodek "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie", 
 • Tom Justyniarski "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca", 
 • Piotr Kordyasz "Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty), 
 • Zofia Kossak-Szczucka "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata", 
 • Asa Lind "Piaskowy Wilk", 
 • Aleksandra i Daniel Mizielińscy "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych".

Lista lektur uzupełniających dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Z kolei z listy lektur uzupełniających dla klas IV-VI szkoły podstawowej usunięto:

 • powieść Karola Maya "Winnetou",
 • w klasach VII-VIII książkę Nancy H. Kleinbaum "Stowarzyszenie Umarłych Poetów".

Jednocześnie rozszerzono listę lektur uzupełniających dla klas IV-VI o następujące pozycje: 

 • Carlo Collodi "Pinokio", 
 • John Flanagan "Zwiadowcy" Księga 1. "Ruiny Gorlanu", 
 • Emilia Kiereś "Rzeka", Zofia Kossak-Szczucka "Topsy i Lupus", 
 • Bolesław Leśmian "Klechdy sezamowe", 
 • Alan Aleksander Milne "Kubuś Puchatek", 
 • Longin Jan Okoń "Tecumseh", 
 • Ferdynand Antoni Ossendowski "Słoń Birara", 
 • Jacek Podsiadło "Czerwona kartka dla Sprężyny",
 • Louis de Wohl "Posłaniec króla".

Z wykazu lektur obowiązkowych przeniesiono do wykazu lektur uzupełniających dla klas IV-VI pozycję "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" Rafała Kosika.

Lista lektur obowiązkowych dla klas VII-VIII

Z listy lektur obowiązkowych dla klas VII-VIII przesunięto na listę lektur uzupełniających książkę Melchiora Wańkowicza "Ziele na kraterze". Przesunięto też z wykazu lektur uzupełniających z klas VII-VIII do wykazu lektur uzupełniających w liceach ogólnokształcących i technikach pozycję "Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty).

Lista lektur dla licealistów i uczniów techników

Z listy obowiązkowych lektur szkolnych w liceach i technikach w zakresie podstawowym usunięto wybrane wiersze Marcina Świetlickiego, a w zakresie rozszerzonym wykreślono: 

 • Jan Parandowski "Mitologia" część II "Rzym", 
 • François Villon "Wielki testament" (fragmenty), 
 • Piotr Skarga "Żywoty świętych" (fragmenty).

Z zalecanych dzieł teatralnych i filmowych zrezygnowano z "Apocalypsis cum figuris" reż. Jerzy Grotowski i "Zezowate szczęście" reż. Andrzej Munk, a z tekstów polecanych do samokształcenia zrezygnowano z pozycji: Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska "Film w szkolnej edukacji humanistycznej".

Jednocześnie rozszerzono listę lektur uzupełniających w zakresie podstawowym o następujące pozycje: 

 • "Kronika książąt polskich" (oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski),
 • Juliusz Słowacki "Listy do matki" (fragmenty), 
 • Henryk Sienkiewicz "Listy z podróży do Ameryki" (fragmenty), 
 • Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni", 
 • Ryszard Krynicki - wybór wierszy,
 • Adam Zagajewski - wybór wierszy, 
 • Witold Pilecki "Raport Witolda", 
 • Wiesław Kielar "Anus mundi", 
 • Zofia Kossak-Szczucka, "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919", 
 • Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie,
 •  John Ronald Reuel Tolkien "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia".

Do lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym dodano pozycje: 

 • Zofia Kossak-Szczucka "Błogosławiona wina", 
 • Ferdynand Antoni Ossendowski - "Mocni ludzie", 
 • "Ludzie, zwierzęta, bogowie", 
 • Krystyna Lubieniecka-Baraniak "Gdy brat staje się katem", 
 • Jan Paweł II "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" (fragmenty), 
 • Karol Wojtyła "Przed sklepem jubilera", 
 • Stefan Wyszyński "Zapiski więzienne", 
 • Paweł Zuchniewicz "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o prymasie Wyszyńskim".

Lista zalecanych dzieł teatralnych, filmowych oraz tekstów

Listę zalecanych dzieł teatralnych i filmowych rozszerzono o "Przerwanie działań wojennych" reż. Juliusz Machulski, a listę tekstów polecanych do samokształcenia o pozycje: 

 • Jan Błoński "Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku", 
 • Grażyna Borkowska "Pozytywiści i inni", 
 • Włodzimierz Dłubacz "O kulturę filozofii", 
 • Keith Houston "Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski", 
 • Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński "Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej", 
 • Piotr Jaroszyński "Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury", 
 • Karl Jaspers "Idea uniwersytetu", 
 • Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński "Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu", 
 • Jakub Z. Lichański "Retoryka. Historia - Teoria - Praktyka", t. I i II, "O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur", 
 • Ryszard Przybylski "Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego".

WDŻ - jakie zmiany?

Rozporządzenie zmienia także zalecenie realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. 

"Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Pozwoli natomiast dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami w szkole z podziałem na grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same warunki pracy jak mają inni nauczyciele" - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie na stronie internetowej. 

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach.