​Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś odwołał dyrektora generalnego izby Mariusza Stycznia - poinformowała NIK. Styczeń został powołany jeszcze przez poprzednika Banasia Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Marian Banaś, Prezes NIK, po uzyskaniu zgody Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odwołał z dniem 6 sierpnia 2020 Dyrektora Generalnego NIK Andrzeja Stycznia i powołał na to stanowisko Janinę Bielak - napisała Najwyższa Izba Kontroli na Twitterze.

Wniosek o odwołanie Stycznia Banaś złożył do marszałek Sejmu w drugiej połowie lipca.

Nową dyrektor generalną została Janina Bielak, która wcześniej m.in. pełniła obowiązki dyrektora w dziale rachunkowym Najwyższej Izby Kontroli. Była też doradcą ekonomicznym i kontrolerem. W NIK pracuje od blisko ośmiu lat. 

Jeszcze w maju "Rzeczpospolita" informowała, że prezes NIK masowo wymienia dyrektorów izby. W ocenie gazety walczy bowiem o to, by obsadzić swoimi ludźmi kolegium NIK, które musi się ukształtować do września.

"Rz" zwracała również uwagę, że kolegium NIK jest najistotniejszym gremium Izby. "Od niego zależy ostateczna treść wszystkich protokołów pokontrolnych (rozpatruje uwagi i zastrzeżenia), plan kontroli, daje absolutorium dla Rady Ministrów" - podkreślano.