Powołano nowych prezesów 20 sądów, w tym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz pięciu sądów okręgowych. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, zmian kadrowych dokonano ze względu na potrzebę poprawy sprawności sądów.

Powołano nowych prezesów 20 sądów, w tym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz pięciu sądów okręgowych. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, zmian kadrowych dokonano ze względu na potrzebę poprawy sprawności sądów.
Zbigniew Ziobro /Jacek Turczyk /PAP

Resort sprawiedliwości poinformował, że "kontynuuje przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 w kolejnych apelacjach". Podano, że analiza "czynników wpływających na całościową ocenę jakości pracy wykazała w wielu przypadkach niską efektywność". W związku z tym - zaznaczono - zmiany na stanowiskach prezesów i wiceprezesów przeprowadzono "w celu zwiększenia efektywności sądów".

W przekazanym PAP komunikacie MS poinformowało, że zmiany dotyczą m.in. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dotychczasową prezes Grażynę Szyburską-Walczak zastąpił tam sędzia dr Konrad Wytrykowski. Według resortu sprawiedliwości "wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje" Wytrykowskiego - który specjalizuje się w prawie karnym - potwierdziła Krajowa Rada Sądownictwa przy wniosku o powołanie go na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy. Jak zaznaczono nowy prezes wrocławskiego sądu przez kilka lat zasiadał we władzach sędziowskiego stowarzyszenia "Iustitia".

Według resortu z dokonanej oceny wynika, iż "Sąd Apelacyjny we Wrocławiu znalazł się na ostatniej pozycji spośród wszystkich sądów apelacyjnych w Polsce pod względem opanowania wpływu spraw karnych". To oznacza, że w sądzie tym szybko rosną zaległości. Zajął też dalekie, trzecie od końca miejsce, jeśli chodzi o średni czas trwania niezałatwionych spraw karnych - podkreśla MS.

Resort poinformował także o powołaniu nowych prezesów pięciu sądów okręgowych: w Jeleniej Górze, Słupsku, Radomiu, Lublinie i Piotrkowie Trybunalskim. Będą nimi odpowiednio: dotychczasowy wiceprezes Sądu Rejonowego w Lubaniu Dariusz Kliś, dotychczasowy prezes Sądu Rejonowego w Miastku Andrzej Michałowicz, dotychczasowa prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu Marta Łobodzińska, Krzysztof Niezgoda, były wiceprezes Sądu Rejonowego Lublin Zachód oraz Stanisław Tomasik.

Stanowiska stracili tym samym dotychczasowi prezesi tych sądów: Wojciech Domaszko, Dariusz Ziniewicz, Stanisław Jaźwiński, Jerzy Rodzik i Mariola Mastalerz.

MS napisało, że obecnie SO w Lublinie jest przedostatni w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych. Na 42. pozycji w rankingu sądów okręgowych ogółem znalazł się SO w Radomiu. (...) Równie źle pod tym względem wypada SO w Piotrkowie Trybunalskim, który zajął 40. miejsce pod względem odsetka merytorycznego załatwienia spraw karnych - dodał resort.

Nowi prezesi pokierują ponadto pracami 14 sądów rejonowych. Według komunikatu MS, będą to: sędzia Marcin Kotulski w Starachowicach, sędzia Magdalena Mroczkowska w Wałbrzychu, sędzia Patryk Poniatowski w Pszczynie, sędzia Małgorzata Tracz w Dąbrowie Górniczej, sędzia Katarzyna Wesołowska w Lęborku, sędzia Maciej Nawacki w Olsztynie, sędzia Edyta Birut w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód, sędzia Beata Michalska w Radomiu, sędzia Loreta Juchniewicz w Prudniku, sędzia Marek Nowosiński w Oleśnie, sędzia Małgorzata Pawlicka w Kluczborku, sędzia Piotr Koćmiel w Piotrkowie Trybunalskim, sędzia Anna Strzelczyk w Radomsku oraz sędzia Magdalena Sasin-Domińczak w Tomaszowie Mazowieckim.

W odniesieniu do tych sądów rejonowych MS wskazało, że część z nich w rankingach zajmuje miejsca w okolicach 300. pozycji.

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia.

(az)