Przebudowa Stopnia Wodnego Przegalina w Gdańsku kosztowała 65,5 mln zł. W środę odbyła się oficjalna prezentacja po ponad dwóch latach modernizacji.

Stopień wodny umożliwia żeglugę między Wisłą a Gdańskiem i chroni miasto Gdańsk przed wodami powodziowymi od strony Wisły.

Gościmy w nowej bazie dla lodołamaczy, które strzegą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnej Wisły. Państwo polskie dba o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców. Żadna złotówka wydana na te działania, nie jest wydana na darmo. Oprócz przebudowy bazy lodołamaczy, w ramach projektu powstają wrota sztormowe na Tudze, które ochronią przed cofką i wezbraniami od strony morza - powiedział podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś podkreślił, że Stopień Wodny Przegalina to bardzo ważny obiekt hydrotechniczny, który jest wielofunkcyjny zarówno jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową, jak i poprawę warunków żeglugowych na tym żeglownym odcinku Wisły.

Roboty objęły przebudowę i remonty istniejących obiektów stopnia wodnego w Gdańsku Przegalinie tj. Śluzy Południowej, Śluzy Północnej oraz obiektów towarzyszących w zakresie hydrotechnicznym i ogólnobudowlanym, w tym rozbudowę zaplecza technicznego (budowa trzech nowych budynków: dwóch magazynowych i jednego socjalno-warsztatowego) i bazy dla postoju jednostek pływających RZGW, w tym ośmiu lodołamaczy.

W ramach inwestycji dokonano renowacji zabytkowej Śluzy Północnej, uwzględniającą m.in. odnowienie oryginalnej maszynowni oraz komory śluzy wraz z wrotami.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku". Wartość tego przedsięwzięcia wynosi 130 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej.

Śluza Przegalina, położona na styku Wisły i Martwej Wisły, stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska i Żuław Gdańskich (chroni przed wielką wodą Wisły) oraz żeglugi, prowadzi przez nią międzynarodowa droga wodna E40 z Morza Czarnego do Bałtyku.

Historia Węzła Wodnego Przegalina sięga lat 1889-1895, kiedy to rozdzielono stare koryto Wisły (tzw. Martwą Wisłę) od jej głównego nurtu. Zbudowana wtedy Śluza Północna (Śluzę Południową wybudowano w latach 1975-1982) jest wpisana do rejestru zabytków i od 1992 roku wyłączona z użytku. Obecnie pełni rolę atrakcji turystycznej i punktu widokowego.