402 żubry żyły na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej w końcu 2006 r. – taki jest wynik zakończonego dorocznego liczenia największego w kraju stada tych zwierząt. To o pięć sztuk więcej niż przed rokiem.

Żubry liczone są zawsze zimą, gdy spadnie śnieg i zwierzęta schodzą się w kilkanaście miejsc ich zimowego dokarmiania. Liczy się żubry w tych miejscach, jak i samotne sztuki, które lokalizuje się po tropach.

W tym roku liczenie opóźniło się, bo w styczniu brakowało śniegu. Jak powiedział kierownik ośrodka hodowli żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, Jerzy Dackiewicz, w ubiegłym roku urodziło się 57 młodych.

Jak wyliczył Dackiewicz, obecnie na wolności w polskiej części puszczy żyje 396 żubrów, bo rozpoczęły się już tegoroczne odstrzały selekcyjne, były także przypadki naturalnej śmierci zwierząt.

Białowieski Park Narodowy to ośrodek restytucji i hodowli żubrów znany w kraju i za granicą. Żubry żyją tam nie tylko na wolności, ale i w zagrodach, na terenie rezerwatu pokazowego i hodowlanego.

W Polsce swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać także m.in. w Bieszczadach, Lasach Pilskich, Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej.