Postępowanie reprywatyzacyjne, podpisanie decyzji, fizyczne wydanie nieruchomości i podpisanie aktu notarialnego dotyczące ul. Nabielaka 9 miały miejsce za rządów PiS w Warszawie - podkreślił stołeczny Ratusz, zaznaczając, że podpis pod zwrotem złożył ówczesny sekretarz miasta z ramienia PiS Mirosław Kochalski. We wtorek sprawę zwrotu kamienicy przy Nabielaka 9 badała komisja weryfikacyjna. Właśnie ten adres stał się symbolem afery reprywatyzacyjnej w Warszawie: to tam mieszkała Jolanta Brzeska, znana działaczka lokatorska, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku.

W styczniu 2006 roku Mirosław Kochalski - ówczesny sekretarz Warszawy z ramienia PiS - podpisał decyzję zwrotową nieruchomości Nabielaka 9 - kamienicy z lokatorami. Kamienicę przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu "kupcowi roszczeń" Markowi M., który część praw do niej nabył za bezcen od innych spadkobierców (ma on prokuratorskie zarzuty w innym śledztwie ws. reprywatyzacji). Nowi właściciele podwyższyli lokatorom czynsze, żądali też od nich pieniędzy za "bezumowne korzystanie" z lokali.

Po reprywatyzacji niemal wszyscy lokatorzy kamienicy opuścili swe mieszkania.

Nie zrobiła tego Jolanta Brzeska, działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Groziła jej eksmisja z mieszkania: Brzeska była winna nowym właścicielom kilkadziesiąt tysięcy złotych, komornik zajął jej emeryturę i ruchomości.

Jej ciało znaleziono w 2011 roku w lesie w Powsinie. Została spalona żywcem.

"Podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie zreprywatyzowano ponad 200 nieruchomości, w tym również z lokatorami"

Stołeczny Ratusz w oświadczeniu, przesłanym mediom we wtorek, podkreślił, że "cały zwrot: postępowanie reprywatyzacyjne, podpisanie decyzji, fizyczne wydanie nieruchomości i podpisanie aktu notarialnego miały miejsce za czasów rządów PiS w Warszawie".

Jak zaznaczono, decyzję reprywatyzacyjną wydaną 24 stycznia 2006 roku m.in. na rzecz Marka M. podpisał osobiście Mirosław Kochalski.

Decyzja została wydana z pełną świadomością, że część spadkobierców sprzedała swoje roszczenia (po 500 zł). Nieruchomość przekazano m.in. nabywcy roszczeń po 3 miesiącach od wydania decyzji reprywatyzacyjnej, 20 kwietnia 2006 r. Akt notarialny - umowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego - został podpisany 28 września 2006 r. - czytamy w oświadczeniu stołecznego Ratusza.

Zaznaczono w nim również, że "w kamienicy mieszkało 20 rodzin" i "żadna z nich do końca 2006 r. nie otrzymała pomocy mieszkaniowej".

Ratusz przypomniał, że Mirosław Kochalski pracował w urzędzie miasta od 2003 do 2006 roku. Do 2005 roku kierował Biurem Zamówień Publicznych, a od listopada do grudnia 2005 był zastępcą prezydenta stolicy.

19 grudnia 2005 roku Kochalski został przez Radę Warszawy powołany na sekretarza miasta, a 20 grudnia 2005 roku ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński udzielił mu specjalnych pełnomocnictw do reprezentowania miasta po objęciu przez niego urzędu prezydenta. Z kolei 9 lutego 2006 premier Kazimierz Marcinkiewicz powierzył Kochalskiemu pełnienie obowiązków prezydenta Warszawy - wykonywał je do 20 lipca 2006.

Stołeczny Ratusz przypomniał również, że to Mirosław Kochalski zatrudnił byłego zastępcę dyrektora w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., który jest podejrzany ws. reprywatyzacji i obecnie przebywa w areszcie. Kochalski 12 lipca 2006 osobiście podpisał pierwszą umowę o pracę Jakuba R.

W oświadczeniu czytamy także, że "podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie (kadencja 18.11.2002 r. - 22.12.2005 r.) zreprywatyzowano ponad 200 nieruchomości, w tym również z lokatorami", a "około 200 kolejnych nieruchomości zostało zwróconych podczas rządów komisarzy z PiS".

Do oświadczenia warszawski Ratusz dołączył listę 226 adresów decyzji reprywatyzacyjnych z okresu, kiedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński. Jak zaznaczono: Część z nich była osobiście podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.


(e)