Wszystko wskazuje na to, że aż do jesiennych wyborów samorządowych Warszawą będzie rządził komisarz mianowany przez PiS. W sejmowej komisji przepadły wszystkie poprawki, które do PiS-owskiego projektu zmian w ustawie o samorządzie gminnym chciały wprowadzić PO i SLD.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości przewiduje, że jeżeli do końca kadencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pozostało mniej niż 12 miesięcy, to nie organizuje się przedterminowych wyborów i do końca kadencji rządzi komisarz. Dotychczas było to możliwe tylko przez pół roku.

Dziś głosowanie na temat nowelizacji. PiS może liczyć na poparcie Samoobrony i LPR-u, co gwarantuje mu przyjęcie ustawy.