Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z rynku wadliwą serię antybiotyku Zinacef 750 mg. Lek firmy Glaxo Smith Kline z serii 6065 może bowiem nie spełniać wymagań jakościowych.

Wstrzymana seria ma datę ważności do sierpnia 2008 r. i dotyczy opakowania 10 fiolek Zinacefu 750 mg.

Podejrzenie niespełnienia wymagań jakościowych zostało zgłoszone w dniach 6 i 7 marca 2007 r. w dwóch placówkach medycznych – w Świdniku i Dzierzkowicach. Personel medyczny zauważył zmianę zabarwienia zawiesiny podczas przygotowywania roztworu leku oraz pojawienie się kłaczków w jednej z fiolek.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Główny Inspektorat Farmaceutyczny uspokaja – nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

Zinacef używany jest do zwalczania zakażeń bakteryjnych, m.in. układu oddechowego, moczowego, w zakażeniach ginekologicznych, w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, kości i stawów.