Rejestrowane doręczenia elektroniczne mają zdominować korespondencję w życiu publicznym i kontaktach z urzędami - pisze wtorkowa "Rz". "5 października weszła w życie lwia część ustawy o doręczeniach elektronicznych, która przewiduje cyfryzację korespondencji napływającej z urzędów, ale jej wdrożenie rozłożone jest na kilka lat" - czytamy

Dziennik podaje, że dzięki nowej usłudze będzie można elektronicznie przekazać przesyłkę z potwierdzeniem jej wysłania i nadania oraz jej odbioru, z zachowaniem poufności danych oraz zabezpieczeniem, by nie trafiły do osoby nieuprawnionej. "Z czasem każdy obywatel, przedsiębiorca czy spółka oraz instytucje publiczne będą miały swój adres do kontaktu z administracją, a wszystkie adresy podmiotów publicznych będą w Bazie Adresów Elektronicznych" - pisze "Rz".

"Po wdrożeniu systemu cała korespondencja podmiotów publicznych nadawana będzie w formie elektronicznej, a e-doręczenia będą wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym, sądowym. Program jest jednak rozłożony na lata, a samo wejście ustawy dla niektórych sektorów życia publicznego zostało w ostatniej chwil przesunięte. I tak, stosowanie e-doręczeń administracja rządowa ma zacząć od 5 lipca 2022 r., podobnie ZUS, KRUS i NFZ, a jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa – od 1 stycznia 2024 r." - podkreśla dziennik.

Z kolei sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i służba więzienna, według gazety będą miały stosować usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 1 października 2029 roku.

System e-doręczeń zastąpi ePUAP

"Osoby fizyczne będą mogły założyć swój adres do e-doręczeń już od 5 października 2021 r., ale nie muszą. Dla osób niemających dostępu do internetu, bądź z innych przyczyn wykluczonych internetowo będzie zaś udostępniona równoległa pocztowa usługa tzw. hybrydowa, polegająca na tym, że wysłana elektronicznie korespondencja zostanie przetworzona przez dostawcę w tradycyjną papierową postać. Od września 2029 r. e-doręczenia zastąpią obecną platformę ePUAP" - pisze gazeta.

"Rzeczpospolita" informuje, ze założenie i utrzymanie adresu elektronicznego ma być bezpłatne. "Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów, nałożony został natomiast na osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokatów, radców i notariuszy od 5 lipca 2022 r., a także na podmioty wpisane do KRS. Dla podmiotów wpisanych do CEIDG obowiązek posiadania adresu do doręczeń został odroczony do 1 października 2026 r." - dodaje.