Karę 100 tysięcy złotych nałożył na PKP Przewozy Regionalne Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za uniemożliwianie podróżnym zwrotu biletów obowiązujących na trasach do 100 km.

Jak tłumaczyła rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch: Praktyka taka uniemożliwia podróżnym zmianę umowy w przypadku, kiedy bilet nie został jeszcze wykorzystany, co narusza interesy konsumentów.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadku stwierdzenia praktyki naruszającej interesy konsumentów prezes UOKiK może nakazać zmianę praktyki i nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów.