Duży ruch i kolejki przed sekretariatami w szkołach średnich w Warszawie. Właśnie ruszył drugi etap rekrutacji.

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów - często razem z rodzicami - składają dokumenty tam, gdzie są wolne miejsca. Można to robić do wtorku 30 lipca. Listy zakwalifikowanych pojawią się 19 sierpnia. 

Jesteśmy w tej grupie osób z czerwonymi paskami i nie dostały się do żadnej szkoły w Warszawie. Dziecko zamiast mieć wakacje, to jeździ od rana po liceach. Mam nadzieję, że gdzieś się dostanie - opowiedziała Michałowi Dobrołowiczowi matka absolwentki, która składała dokumenty w IX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

To dla mnie taka ostatnia szansa, bo dostałam się do klasy humanistycznej, a chciałam się dostać do klasy z profilem matematyczno-fizycznym. Próbuję, żeby później nie mieć wyrzutów sumienia - podkreśliła jedna z absolwentek w rozmowie z naszym reporterem.

Informacje dla uczniów, którzy będą brali udział w rekrutacji uzupełniającej, można znaleźć na stronie https://warszawa.edu.com.pl/?fbclid=IwAR3gWo3Y5f1tT_zQ-mUj7DF4Bftpy-7UxHBCbCLi419QSqEehDj71ab5FZs. Listy wolnych miejsc w szkołach średnich w Warszawa są już dostępne w systemie. Dokumenty należy złożyć w szkole osobiście. Odpowiednie druki można znaleźć na stronach internetowych szkół lub w sekretariatach.

Do składanego podania należy dołączyć kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych.

Nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można taki wniosek złożyć. O przyjęciu do szkoły zadecyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń.

Dyrektor biura edukacji miasta Joanna Gospodarczyk przypomniała także zainteresowanym, że jeśli są uczniowie, którzy szukają miejsca w szkole technicznej, to od piątku są konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.