Ustawa o bestiach jest w większości zgodna z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zaskarżonej przez prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy o izolowaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców po odbyciu kary za zbrodnie.

Ustawa o bestiach jest w większości zgodna z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zaskarżonej przez prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy o izolowaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców po odbyciu kary za zbrodnie.
TK: główne przepisy ustawy pozwalającej na izolację groźnych przestępców - konstytucyjne /Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Chociaż sprawa nie jest jednoznaczna, a wyrok został wydany niejednogłośnie i jeden z sędziów zgłosił do niego zdanie odrębne, większość z 5 orzekających sędziów za niezgodny z Konstytucją uznała tylko jeden z przepisów - mówiący o opinii tylko jednego lekarza psychiatry, potrzebnej do zatrzymania skazanego w ośrodku dla szczególnie niebezpiecznych przestępców.

W sprawie kilkunastu innych zaskarżonych przepisów sędziowie nie dopatrzyli się niezgodności z Konstytucją i prawem międzynarodowym.

Dzisiejszy wyrok powinien być teraz ogłoszony, tak się jednak pewnie nie stanie, bo według rządu i Sejmu orzeczenie zapadło w niekonstytucyjnym składzie samego Trybunału.

Ustawę zaskarżyli jeszcze w 2014 r.: poprzedni prezydent Bronisław Komorowski oraz ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Pytania prawne dotyczące jej przepisów skierowały także do TK dwa sądy. Trybunał rozpoznał wszystkie te wnioski łącznie.

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób weszła w życie w styczniu 2014 r. Umożliwia ona na mocy decyzji sądu cywilnego zastosowanie - na wniosek dyrektora zakładu karnego - wobec takiej osoby, już po odbyciu przez nią kary więzienia (w systemie terapeutycznym) nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie. Według danych przedstawionych przez RPO obecnie w ośrodku tym umieszczone są 32 osoby, w tym jedna kobieta.

Zgodnie z ustawą sąd orzeka o zastosowaniu nadzoru, jeżeli charakter stwierdzonych zaburzeń psychicznych wskazuje, że zachodzi "wysokie prawdopodobieństwo" popełnienia przestępstwa. Jeśli zaś istnieje "bardzo wysokie prawdopodobieństwo" popełnienia przestępstwa, sąd decyduje o umieszczeniu takiej osoby w ośrodku. 


(j.)