Zamek w Czorsztynie, jeden z najcenniejszych zabytków Małopolski, się sypie. Dawna średniowieczna warownia, gdzie, jak chcą niektórzy starostą był sam Zawisza Czarny, wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich. Problem w tym, że opiekujący się zabytkiem Pieniński Park Narodowy nie ma na to pieniędzy. Na najpilniejsze prace potrzeba prawie 750 tys. złotych - mówi Robert Sowicki z Fundacji "Zalew Czorsztyński", która postanowiła pomóc w znalezieniu sponsorów remontu.

Zamek Czorsztyn powstał w XIV wieku. Był jedną z ważniejszych warowni na południowych rubieżach Polski. Był  strażnicą graniczną strzegącą bezpieczeństwa podróżujących traktem handlowo-dyplomatycznym, tzw. Drogą Królewską z Polski do Węgier. Wiele razy odwiedzany był przez polskich królów. Niestety, od XVIII wieku systematycznie popadał w ruinę.

Prace konserwatorskie rozpoczęto dopiero w połowie XX wieku i zakończono po blisko 50 latach. W 1996 roku został udostępniony do zwiedzania.

Zamek wiele razy występował w filmach i serialach telewizyjnych. Można go było zobaczyć w serialu "Janosik" czy kultowych "Wakacjach z duchami". Ta ikona kultury polskiej, której charakterystyczna sylwetka była natchnieniem dla artystów, poetów i pisarzy, potrzebuje obecnie pomocy - mówi Robert Sowicki z Fundacji "Zalew Czorsztyński".

Na skutek działania czynników atmosferycznych uległy zniszczeniu duże fragmenty muru obwodowego zamku dolnego. Niezbędna jest jego szybka naprawa i zabezpieczenie muru, wraz z fundamentami. Koszt tej operacji został obliczony na olbrzymią kwotę 743 294,35 zł.

Wkrótce trzeba będzie również rozpocząć remont tarasów zamku górnego, do których przenika woda. Prace nie zostały jeszcze wycenione.

Planowane są także badania archeologiczne, konserwacja i zagospodarowanie zamku dolnego. Całkowita kwota tego zadania to 4 344 436, 83 zł (w tym kwota na prace przy murze północnym).

Wobec braku pomocy innych instytucji, kwota, która jest potrzebna na niezwłoczne prace konserwatorskie na zamku, musiałaby zostać w pełni pokryta z budżetu Pienińskiego Parku Narodowego, który sprawuje pieczę nad zamkiem. Niestety, Pieniński Park Narodowy nie dysponuje tak dużymi środkami - mówi Sowicki.

Fundacja w porozumieniu z Pienińskim Parkiem Narodowym podjęła się zorganizowania zbiórki funduszy na rzecz prac konserwacyjnych na zamku czorsztyńskim. Prace te są bardzo pilne, bo nadchodząca zima może przyczynić się do jeszcze większych zniszczeń na zamku. Liczymy na znalezienie ofiarodawców wśród firm, którym moglibyśmy się odwdzięczyć pamiątkowymi tabliczkami wmurowanymi w odnawiany mur, jeżeli uzyskamy na to zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bądź w ścianę zamkowej kasy - mówi Robert Sowicki.

(mpw)