Dwa naśnieżone stoki czekają na amatorów białego szaleństwa na szczecińskiej Gubałówce. Jeździć można od rana do wieczora. Stok jest oświetlony. Łyżwy? Proszę bardzo. Na Lodogryfie można jeździć nawet w rytm ulubionej muzyki, bo co godzinę inne muzyczne style. Wprowadzone specjalny cennik preferujący dzieci.

W jedenastu szczecińskich placówkach oświatowych odbywają się półkolonie dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, a uczestniczyć w nich będzie prawie 800 osób. Najwięcej miejsc znajduje się w Pałacu Młodzieży (2 turnusy po 134 osoby). Średnia odpłatność za dziecko wynosi 10 zł za dzień. Szczegółowe informacje na temat półkolonii można uzyskać bezpośrednio w placówkach organizujących wypoczynek. Miejsc wolnych praktycznie nie ma, ale przygotowano listę rezerwową.

Organizacje pozarządowe oferują zimowy wypoczynek dla ponad 800 uczniów i młodzieży, m.in. w PTTK Odział Wojskowy ,Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - dofinansowanie w kwocie 1000 zł; Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – dofinansowanie, Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu ‘Promasters”; ZHP – Komenda Hufca Szczecin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny. Można też nauczyć się pływać, tańczyć, rysować, grać nie tylko w piłkę ale i na instrumentach. Do dyspozycji w Szczecinie są dwa lodowiska a także dwa naśnieżone i oświetlone stoki. Można jeździć od rana do wieczora. Na lodogryfie można jeździć na łyżwach w rytm ulubionej muzyki bo co godzinę inne muzyczne style.

Urząd Miasta dofinansuje otwarte zajęcia dla uczniów, odbywające się w czasie ferii na terenie szkół przyznając 3278 dodatkowych godzin na ich przeprowadzenie. Odbywać się będą zajęcia sportowo- rekreacyjne, informatyczne, jak również zabawy plastyczne, zajęcia fotograficzne, kółka teatralne, wycieczki krajoznawcze, zajęcia językowe oraz matematyczno- fizyczne. W ramach przyznanych godzin odbędzie się również wiele szkolnych turniejów sportowych. Wśród nich odbywający się cyklicznie od wielu lat i cieszący się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży: XV Międzyszkolny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dla Gimnazjalistów.

Jak co roku miasto dofinansuje także wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, organizowany przez szkoły w formie: obozów sportowych dla szkół posiadających klasy sportowe, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; obozów krajoznawczo- turystycznych; obozów i warsztatów szkoleniowych. Z tej formy wypoczynku skorzysta prawie 600 uczniów. Na wszystkie formy wypoczynku podczas ferii zimowych w 2009 r. miasto przeznaczyło ok. 330 000 złotych.