Graniczący ze Szczecinem kilkutysięczny Mierzyn doczeka się obwodnicy. Zapłacą za nią GDDKiA i szczeciński urząd, które wczoraj podpisały porozumienie. Mieszkańcy na inwestycję czekają od lat.

Zawarcie porozumienia pomiędzy szczecińskim urzędem miasta a zachodniopomorskim oddziałem GDDKiA było możliwe dzięki zatwierdzeniu w listopadzie ubiegłego roku przez ministra infrastruktury planu inwestycji drogowych. Tak zwana "decyzja środowiskowa" została wydana w 2014 roku i będzie ważna do 2024 roku.

Mniej więcej pół na pół

"Inwestycja posiada już wydaną w 2014 roku decyzję środowiskową, dlatego do wykonania pozostał projekt budowlany, a następnie planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)" - informuje szczecińska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Około połowa długości obwodnicy leży na terenie miasta Szczecin i na podobnym poziomie został określony podział kosztów przygotowania dokumentacji pomiędzy GDDKiA i miastem.

Przejęcie nieruchomości pod budowę drogi będzie wymagało wypłacenia odszkodowań. Każda ze strona - miasto i dyrekcja - wypłacą je "we własnym zakresie".

Obwodnica ma odkorkować DK10

Droga krajowa nr 10 ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. "Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki" - informuje GDDKiA.

W związku z tym na połączeniu drogi krajowej z Zachodnią Obwodnicą Szczecina powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Przebieg nowej obwodnicy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ul. Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA.

Następnie trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Ostatni fragment nowej DK10 o długości 1,3 km dotrze do węzła Dołuje i będzie on należeć do GDDKiA.


Opracowanie: