Mieszkańcy gmin uzdrowiskowych z Doliny Popradu blokowali drogę krajową nr 87 w Rytrze w Małopolsce. Nie chcą budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju przeznaczonej dla tranzytu tirów. Twierdzą, że inwestycja zagrozi tamtejszym uzdrowiskom. GDDKiA jest przeciwnego zdania.

Około 150 osób blokowało przejazd drogą nr 87 w Rytrze przechodząc przez przejście dla pieszych przez 15 minut. Następnie puszczali ruch i po chwili znowu przystępowali do blokady.

Przekonywali, że poprowadzony nową drogą ruch tranzytowy dla pojazdów ciężkich w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Mniszku, zakłóci funkcjonowanie tutejszych uzdrowisk.

"Chcemy budowy dróg, ale dróg turystycznych, bo jak nie będzie łatwego dostępu to nie będziemy się o rozwijali. Zupełnie inaczej jest z drogami przeznaczonymi dla tranzytu tirów, bo tego typu drogi naruszają to, co my chronimy. Chodzi np. o kwestię hałasu, bo w strefach uzdrowiskowych norma hałasu wynosi do 50 decybeli" - mówił jeden z pikietujących.

Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planowana obwodnica nie spowoduje odpływu turystów z Piwnicznej, wręcz przeciwnie. 

Droga krajowa nr 87 przebiega obecnie od Nowego Sącza przez Piwniczną Zdrój do granicy państwa ze Słowacją przez środek miasta Piwniczna. 

Jak wyjaśnia rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, nie ma na niej ograniczenia tonażu, czyli cały czas jeżdżą tędy samochody ciężarowe. Wyprowadzenie tego ruchu na obwodnicę spowoduje poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia, zmniejszenie hałasu i emitowanych spalin.