KGHM sfinansuje badania na obecność arsenu organicznego i nieorganicznego w organizmach mieszkańców Głogowa. Od kilku lat w tym mieście odnotowuje się przekroczenia norm tego pierwiastka w powietrzu.

Porozumienie, którego efektem mają być finansowane przez KGHM badania, podpisali przedstawicieli miedziowej spółki, Gminy Miejskiej Głogów oraz Miedziowego Centrum Zdrowia.

To kolejne badania na obecność arsenu w organizmach mieszkańców Głogowa. Jak powiedział PAP rzeczniczka głogowskiego magistratu Marta Dytwińska-Gawrońska, jesienią ubiegłego roku przebadano dwa tysiące Głogowian. W moczu co piątego mieszkańca miasta stwierdzono przekroczenia norm - powiedziała Dytwińska-Gawrońska.

W ramach porozumienia KGHM sfinansuje badania na oznaczenie poziomu arsenu organicznego i nieorganicznego u wszystkich pacjentów, u których stwierdzono podwyższony poziom arsenu całkowitego w moczu.

Badania wykona Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, który jest placówką naukowo-badawczą. Celem badań ma być też stwierdzenie, dlaczego u mieszkańców Głogowa są przekroczone normy arsenu. Czy wynika to z położenia miast, czy z jakiś innych względów. Dodatkowo, dla porównania, na obecność arsenu zostanie przebadanych około 200 mieszkańców Łodzi - powiedziała rzeczniczka. Wnioski z przeprowadzonych analiz zostaną opracowane do końca tego roku.

W ramach porozumienia mieszkańcy Głogowa, u których stwierdzono podwyższone stężenie arsenu, zostaną objęci opieką w Przychodni Lekarskiej Miedziowego Centrum Zdrowia w Głogowie. Badania te będą przeprowadzone przez zespół lekarzy Miedziowego Centrum Zdrowia oraz Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do każdego przypadku podejdziemy indywidualnie, a następnie wspólnie opracujemy i przedstawimy mieszkańcom wyniki i zaproponujemy działania profilaktyczno-edukacyjne - powiedział Marek Ścieszka, prezes Miedziowego Centrum Zdrowia.

Tuż w bezpośrednim sąsiedztwie Głogowa leży należąca do KGHM Huta Miedzi Głogów.

Wiceprezes KGHM Ryszard Jaśkowski podkreślił, że miedziowa spółka prowadzi działalność zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi. Ograniczamy wpływ produkcji górniczo-hutniczej na otoczenie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Dokładamy wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla głogowian, dlatego angażujemy się w życie mieszkańców, wspierając liczne projekty w zakresie zdrowia, edukacji, sportu czy kultury. W latach 2010-2017 Fundacja KGHM przeznaczyła na ten cel ponad 15 mln zł - powiedział - Jaśkowski.

(m)