Akcja policji przeciwko Elżbiecie Podleśnej negatywnie oceniona we wspólnym sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennika.pl, RMF FM i RMF24.pl. Zatrzymanie aktywistki za rozklejanie wizerunku Matki Boskiej z tęczową aureolą za "niezasadne" uznało ponad 26 procent badanych, zaś prawie 41 procent uważa, że było to działanie "zdecydowanie niezasadne".

W sondażu zapytaliśmy także o to, jak akcja przeciwko Elżbiecie Podleśnej i głośne wystąpienie Leszka Jażdżewskiego nt. Kościoła, które poprzedziło przemówienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja, mogą wpłynąć na wyborcze decyzje Polaków i w konsekwencji na wynik zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Pytani o własne decyzje wyborcze, uczestnicy sondażu zaprzeczali, by wspomniane wydarzenia miały na te decyzje wpływ. W przypadku przemówienia Leszka Jażdżewskiego odpowiedź "raczej nie" wybrało ponad 25 procent ankietowanych, a "zdecydowanie nie" 47 procent. Sprawa Elżbiety Podleśnej ma natomiast "raczej nie" wpłynąć na decyzje ponad 24 procent badanych i "zdecydowanie nie" wpłynąć na wybory ponad 45 procent respondentów.

Zupełnie inaczej reagowali natomiast ankietowani na pytanie, czy - ich zdaniem - obie wspomniane sprawy będą miały wpływ na wynik wyborów europejskich. Odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie" wybrało w sumie ponad 44 procent respondentów, natomiast "zdecydowanie tak" i "raczej tak" - zaledwie o niespełna punkt procentowy mniej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 10 do 11 maja metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1100 dorosłych osób.