Przed wrocławskim sądem rozpoczął się ponowny proces Krystiana B., pisarza oskarżonego o zamordowanie kochanka swojej byłej żony. Krystian B. jest autorem książki „Amok”, w której opisał podobne zabójstwo. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok pierwszej instancji, wskazując na wiele błędów popełnionych przez prokuraturę i sąd okręgowy.

Proces autora „Amoku” był poszlakowy. W sumie akt oskarżenia opierał się na dziesięciu różnych dowodach, które zdaniem Sądu Apelacyjnego nie wskazywały jednoznacznie na winę Krystiana B. Wiele kwestii pozostało niewyjaśnionych, brakuje kilku ekspertyz. Na samym początku sąd odrzucił też jako dowód książkę napisaną przez podejrzanego, w której treści znalazły się fragmenty zaskakująco podobne do ustalonego przebiegu zbrodni.

Wyrokiem pierwszej instancji mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. Sąd Apelacyjny uchylił to orzeczenie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Krystian B. cały czas przebywa w areszcie i nie przyznaje się do winy.