Sejmowa komisja śledcza ds. PKN Orlen zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Marka Belkę. Śledczy uważają, że Belka skłamał przed komisją na temat swojej współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Zdaniem śledczych, premier skłamał, składając zeznania i twierdząc, że nie podpisał dokumentu o współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Po tym oskarżeniu premier zwrócił się do prezesa IPN o odtajnienie jego teczki. Leon Kieres jednak zaznaczył, że nie podejmie decyzji bez pewności, że ewentualne odtajnienie teczki premiera będzie zgodne z prawem.

Dziś teczka z dokumentami została odesłana do IPN. Prezes Instytutu, Leon Kieres, miał zapewnić wiceszefa komisji, Romana Giertycha, że wkrótce śledczym zostaną udostępnione dodatkowe materiały, dotyczące premiera.