Sejm przyjął rezolucję w sprawie trybu prac Komisji Nadzoru Bankowego w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie praw i głosów z akcji PBH przez UniCreditio Italiano.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 242 posłów, przeciw było 163, a nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Izba przyjęła treść rezolucji, jaką zaproponował klub PiS, uzupełniony zapisami z projektu rezolucji przygotowanej przez LPR.

Posiedzenie KNB, podczas którego ma być rozpatrzony wniosek UniCredito o wydanie zgody na wykonywanie prawa głosu z posiadanych przez włoski bank akcji BPH, rozpoczęło się o godz. 16.

Przed tygodniem członkowie KNB nie zgodzili się na włączenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zaskarżenie tej decyzji. Dziś stronę rządową reprezentuje wicepremier Zyta Gilowska.

Z ramienia prokuratora generalnego biorą w nim udział prokuratorzy Maria Teresa Kalocińska i Waldemar Grudziewski; oboje z Prokuratury Krajowej. Niespodziewanie, w posiedzeniu uczestniczy też prezes UniCredito - Alessandro Profumo, który przyjechał z Włoch.