Pilnie poszukiwani rzecznicy praw pacjenta w szpitalach psychiatrycznych. Ministerstwo Zdrowia rozpisało konkurs na zatrudnienie 20 takich osób. Od pierwszego stycznia będą urzędować w szpitalach.

Dane ze szpitali psychiatrycznych są zatrważające. 10 procent pacjentów tych szpitali w Polsce leczonych jest przymusowo; w stosunku do ponad połowy stosowane są środki przymusu.

Na burko zastępcy dyrektora instytutu psychiatrii w Warszawie codziennie wpływa kilka skarg; od spraw banalnych jak zimne jedzenie, aż po bardzo poważne dotyczące przymusowego przetrzymywania w szpitalu czy stosowanie kaftanów bezpieczeństwa.

Joanna Meder musi wyjaśniać je sama, choć czuje się w tej roli niezręcznie: Pacjent składa do mnie zażalenie z nieufnością, bo ja jestem np. koleżanką tych doktorów, czy zatrudniam tych sanitariuszy i zawsze jestem ich stroną.

Dlatego według dyrektor niezależny rzecznik jest bardzo potrzebny. Otwartym jednak pozostaje pytanie o skuteczność osoby z zewnątrz, która będzie musiała poruszać się w bardzo hermetycznym środowisku lekarzy i sanitariuszy.