Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne narusza swobody obywatelskie? Sprawdza to Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Rozporządzenie premiera dało CBA nieograniczony dostęp do wszystkich danych o osobach, jakie ma w swojej bazie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Myśmy już dzisiaj analizowali, na ile upoważnienia dane CBA w rozporządzeniach są zgodne z upoważnieniami ustawowymi. Na konkretne kroki jeszcze jest za wcześnie. Sprawa jest przez nas badana - powiedział Kochanowski.

Były Rzecznik Praw Obywatelski Andrzej Zoll nie ma wątpliwości, że rozporządzenia premiera wykracza poza ustawowe uprawnienia CBA.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzmacnia kontrolę nad danymi przekazywanymi CBA. Łącze z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym co prawda zostaje, ale żeby z niego korzystać, funkcjonariusze będą musieli każdorazowo o to występować – pisze „Gazeta Wyborcza”. czytaj więcej

Po doniesieniach o ustanowieniu nowego łącza informatycznego na linii CBA-ZUS prezes Zakładu postanowił wzmocnić kontrolę nad danymi. Podjęliśmy decyzję o doprecyzowaniu elementów związanych z kontrolą danych, które będzie oglądało CBA - powiedział kilka dni temu „Gazecie Wyborczej” Paweł Wypych.

Zapewniam, że CBA będzie musiało teraz występować o każdorazowe wejścia do naszego systemu informatycznego. Nasi administratorzy będą codziennie, a nie raz w miesiącu sprawdzać, co w systemie robi CBA i jakie informacje bada - zaznaczył prezes ZUS.