Rząd przyjął projekt zmian przepisów karnych za pedofilię. Przewiduje on zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne popełniane wobec osób do 15. roku życia. Skazani za te czyny mają być kierowani na psychoterapię i poddani leczeniu farmakologicznemu.

Zgodnie z nowymi przepisami, za zgwałcenie osoby poniżej 15. roku życia lub członka najbliższej rodziny sąd będzie orzekał karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (obecnie od 2 do 12 lat). Kazirodztwo (bez dokonania gwałtu) będzie karane pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat (obecnie od 3 miesięcy do 5 lat).

Nawiązanie z osobą poniżej 15. roku życia - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej - kontaktu, którego celem jest spotkanie z tą osobą i popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej będzie karane do trzech lat więzienia.