RMF FM jest pierwszą i na razie jedyną stacją radiową, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji o nawiązaniu współpracy związanej z komunikatem alarmowym Child Alert. To system masowego i natychmiastowego rozpowszechniania informacji o zaginionym dziecku, którego życie lub zdrowie jest zagrożone.

W Europie system ten funkcjonuje już w jedenastu krajach Unii: Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. System działa również w Australii, Kanadzie, Malezji, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

W Polsce, w przypadku zaginięcia dziecka, decyzję o wszczęciu procedury Child Alert podejmuje policja. Platformę obsługują eksperci Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. Informacje na temat poszukiwanego dziecka można zgłaszać pod specjalnym numerem alarmowym 995 lub ogólnoeuropejskim 116 000.

Do sprawnego działania systemu potrzebne są media. W przypadku tego typu poszukiwań stacje radiowe są jednym z kluczowych mediów w całym systemie - mówi podinspektor Mirosław Kaczmarek z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP. Cieszymy się, że RMF FM tak szybko włączył się do systemu - dodaje.

Jeżeli dzisiaj zaginęłoby dziecko i zostałby ogłoszony Child Alert, jesteśmy gotowi natychmiast zacząć działać w systemie przygotowanym przez policję - mówi Marek Balawajder, dyrektor informacji RMF FM.
 

Child Alert może być uruchomiony, jeżeli:

- osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18. roku życia;

- istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone;

- uzyskano pisemną zgodę od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego i nieletnich;

- z posiadanych przez policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej;

- uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu.

Po uruchomieniu procedury Child Alert policja przygotowuje komunikat, który następnie przekazywany jest mediom. Komunikat zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące zdarzenia takie jak: wiek, wygląd dziecka, ostatnie miejsce pobytu oraz numer telefonu, pod którym można zgłaszać wszelkie informacje na temat zaginionego. Wizerunek zaginionego dziecka pojawia się na wszelkich dostępnych nośnikach, tym samym stając się powszechnym.

Według policyjnych szacunków, w 2013 roku w Polsce zgłoszono służbom zaginięcia 382 dzieci do lat 7, 811 w wieku 7-13 lat i 5292 w wieku 14-17 lat.

(mpw)